c S
V SREDIŠČU
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 Za študijsko leto 2023/2024 bo na voljo skupaj 19.792 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.643 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU), 992 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2157 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU. 02.02.2023 14:12
Za del šolark in šolarjev ter dijakinj in dijakov se začenjajo zimske počitnice V ponedeljek, 30. januarja, se bodo začele zimske počitnice za učenke in učence ter dijakinje in dijake z območja Jugovzhodne Slovenije - Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije. 27.01.2023 09:56
Dr. Felda prisegel kot minister za vzgojo in izobraževanje Dr. Darjo Felda je v Državnem zboru prisegel kot minister za vzgojo in izobraževanje. 24.01.2023 09:59
Z reorganizacijo bo vlada svoje naloge izvajala še uspešnejše Z današnjo prisego ministric in ministrov v Državnem zboru Republike Slovenije se začenja novo obdobje v mandatu vlade dr. Roberta Goloba. Vzpostavitev učinkovite organizacijske strukture ministrstev bo zagotavljala večjo operativnost in še uspešnejše izvajanje nalog vlade na podlagi zavez iz koalicijskega dogovora. 24.01.2023 07:14
Izdane odločbe za povračilo stroškov za Tradicionalni slovenski zajtrk 2022 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je odpremila 492 odločb v zadevi povračila stroškov za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2022, v skupni višini 169.402,32 evra. 19.01.2023 14:09
Dopolnjena sistemizacija računovodsko-administrativnih delovnih mest Minister za izobraževanje, znanost in šport je ob koncu leta 2022 sprejel nove pravilnike o spremembah pravilnikov o normativih in standardih za izvajanje programov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, ki dopolnjujejo sistemizacijo računovodsko-administrativnih delovnih mest. 10.01.2023 14:26
Moja odgovornost ni minimalna! Pred napovedanim protestnim shodom zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki ga je na svoji konstitutivni seji sredi decembra lani v sklepu potrdil glavni odbor, so v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 4. januarja 2023, pripravili novinarsko konferenco. 05.01.2023 12:08
Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji: Mednarodnoprimerjalna analiza socialne in psihične dobrobiti V zbirki Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju na spletišču Zavoda RS za šolstvo je objavljena nova publikacija z naslovom Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji: Mednarodnoprimerjalna analiza socialne in psihične dobrobiti učencev in učenk na podlagi podatkov mednarodnih raziskav PIRLS, TIMSS in PISA. 30.12.2022 09:13
Imenovana Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 Ministrstvo je 7. novembra letos javno pozvalo strokovnjake in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja, da kandidirajo za člana oziroma članico delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033. 16.12.2022 15:48
Subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Danes je v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2022/23.

02.12.2022 12:20
Ta veseli dan KuLTuRe 2022 Slovenski šolski muzej bo na Ta veseli dan kulture, v soboto, 3. 12. 2022 odprt od 10.00–18.00. 01.12.2022 14:32
Sprejeta novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) Državni zbor je na seji, 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA ). 28.11.2022 00:00
Vabilo k zunanjemu ocenjevanju pri splošni maturi 2022/23 Na spletni strani Državnega izpitnega centra je objavljeno vabilo k zunanjemu ocenjevanju pri splošni maturi 2022/2023. 26.11.2022 00:00
Donacije dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022. 21.11.2022 11:08
Svetovni dan otrok 2022: duševno zdravje otrok in mladih 20. novembra 2022 obeležujemo svetovni dan otrok in 33 let od sprejema Konvencije o otrokovih pravicah. V Sloveniji je tudi letos v ospredju duševno zdravje otrok in mladih, zato otroci s preprostim vprašanjem, kako se počutiš, cel teden odpirajo pogovore o čustvih in pozivajo k iskanju pomoči v stiski. Za en dan pa bodo prevzeli tudi Državni zbor in nekatera ministrstva ter pozvali k sistemskim spremembam na področju duševnega zdravja. 18.11.2022 13:42
Tradicionalni slovenski zajtrk tudi letos v vrtcih in šolah Danes je potekal Zajtrk z novinarji pred dnevom slovenske hrane, 18. novembrom, ko po šolah in vrtcih ter drugih institucijah okušajo Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Projekt krepi zavedanje o pomenu in prednostih lokalno pridelane hrane ter oblikovanju zdravih prehranskih navad. 14.11.2022 14:08
10. novembra je svetovni dan znanosti za mir in razvoj Svetovni dan znanosti za mir in razvoj poudarja pomembno vlogo znanosti v družbi in potrebo po vključevanju širše javnosti v razprave o znanstvenih vprašanjih. 10.11.2022 15:43
Prilagoditve mature 2023 Zaradi razmer v preteklih letih je bila tudi letos sprejeta odločitev o nekaterih prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023. 28.10.2022 14:56
Državni zbor sprejel novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so sprejeli Zakon o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim se dopolnjuje karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. 28.10.2022 01:52
Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 - pojasnilo MJU je izdal pojasnilo v zvezi z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: Dogovor), ki je  bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022. Prav tako so bili v isti številki uradnega lista objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki so bili sklenjeni za realizacijo Dogovora in so navedeni v nadaljevanju. 28.10.2022 00:00