EDUS-INFO > Naročništvo in podpora > Portal EDUS-INFO
 

Portal EDUS-INFO

Portal EDUS-INFO

EDUS-INFO je sodoben spletni portal, kjer so v medsebojno povezanih zbirkah pravnih, poslovnih in drugih aktualnih vsebin zbrane vse informacije s področij vzgoje, izobraževanja in športa. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih vsebin, ki so obogatene z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi.

Največja prednost portala EDUS-INFO je njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh dokumentov.

Portal EDUS-INFO je sestavljen iz štirih glavnih vsebinskih sklopov: zakonodaja, sodna praksa, pravna literatura in aktualne dnevne vsebine. Vsebine so enotno urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, obenem pa so vsi dokumenti medsebojno povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, strokovnimi članki, obrazci in pripomočki.

Portal EDUS-INFO je razdeljen na sledeče vsebinske sklope:

I. Zakonodaja
II. Sodna praksa
III. Pravna literatura
IV. Aktualne dnevne vsebine

I. Zakonodaja

 • Register predpisov - Vsebinsko razvrščeni veljavni predpisi RS z uporabnimi podatki in povezavami
 • Čistopisi zakonov - Veljavni zakoni v obliki prečiščenih besedil s povezavami
 • Čistopisi podzakonskih aktov - Veljavni zakoni v obliki prečiščenih besedil s povezavami
 • Uradni list RS - Vse objave uredbenega in razglasnega dela Uradnega lista RS
 • Uradne objave DL - Javni razpisi in druge uradne objave iz Uradnega lista RS
 • Poročevalec DZ – Poročevalec Državnega zbora RS
 • Tabele in lestvice - Pregledno prikazani pomembni podatki

Na vrh

II. Sodna praksa s področij vzgoje in izobraževanja

 • Odločitve Ustavnega sodišča RS
 • Odločitve in načelna mnenja Vrhovnega sodišča RS
 • Odločitve Višjih sodišč RS
 • Odločitve Upravnega sodišča RS
 • Revizijska poročila Računskega sodišča RS

Na vrh

III. Strokovna literatura

 • Pravna literatura- Članki in strokovni prispevki iz priznanih slovenskih pravnih publikacij

Na vrh

IV. Aktualne dnevne vsebine

 • V središču
 • Novice
 • Kolumna
 • Napovednik dogodkov

Na vrh