EDUS-INFO > Naročništvo in podpora > EDUS-INFO Pomoč pri iskanju
 

EDUS-INFO Pomoč pri iskanju

Iskanje po portalu EDUS-INFO

Iskanje dokumentov po portalu je omogočeno z uporabo kazal, s pomočjo iskalnika ali v kombinaciji obojega.

KOMBINIRANO ISKANJE PREKO KAZAL IN S POMOČJO ISKALNIKA

Na strani Vsebine portala EDUS-INFO je mogoče izbrati želeno podatkovno zbirko. Vsebina večine zbirk se v nadaljevanju v desnem stolpcu razčlenjuje po datumih, področjih, oddelkih in institutih, ki predstavljajo tudi sočasni filter za omejevanje dokumentov po kriterijih. V osrednjem delu zaslona se tudi sproti prikazujejo dokumenti, ki ustrezajo filtru v desnem stolpcu.

Izbiro filtrov po vseh kriterijih naenkrat je mogoče izbrisati oz. izničiti s pritiskom na možnost »Očisti«

Ustrezno filtrirano število dokumentov je mogoče omejiti tudi s pomočjo iskalnika. V iskano polje se vnese iskalni izraz, s katerim uporabnik želi omejiti število dokumentov – samo iskanje se namreč izvede samo v obsegu dokumentov, ki so bili predhodno že omejeni s filtri.

Iskani izraz je z barvnim ozadjem poudarjen že na seznamu zadetkov.

UPORABA ZVEZDICE (*)

Ker se v dokumentih nahajajo besede in izrazi v različnih izpeljankah in sklonih, je pri oblikovanju iskalnega izraza smiselno uporabiti zgolj korene besed z zvezdico (*) za zaključek. Ta namreč pri iskanju nadomesti poljubno število znakov.

UPORABA OPERATORJEV

Pri iskanju po zbirkah portala EDUS-INFO je mogoče uporabljati iskalne operatorje:

"AND" ali "IN" - operator se uporabi, ko želimo poiskati dokumente, ki vsebujejo več besed ali izrazov ločeno

"OR" ali "ALI" - operator se uporabi v primeru, ko želimo, da se v dokumentih nahaja prva ali druga beseda oz. izraz

"NEAR" ali "BLIZU" - operator se uporabi v primeru, ko želimo poiskati dokumente, kjer so iskane besede oz. izrazi čim bolj skupaj

"AND NOT" ali "IN NE" - operator se uporabi, ko želimo poiskati dokumente, ki vsebujejo prvo iskano besedo, druge pa ne.