EDUS-INFO > Poslanstvo in Vizija
 

Poslanstvo in Vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo družbe LEXPERA je ponujanje tehnoloških rešitev in celovitih informacij na pravno-informacijskem področju v Republiki Sloveniji ter enakopravna vključitev na najzahtevnejše tuje trge, s posebnim poudarkom na Evropski uniji ter državah bivše Jugoslavije.

S svojim delovanjem ohranjamo in utrjujemo vlogo vodilne komercialne družbe na področju razvoja pravne informatike in ponudbe pravnih vsebin v elektronski obliki na internetu.

Nenehno zagotavljamo, da Združeni pravni informacijski sistem IUS-INFO / EURO IUS-INFO ostaja najbolj celovit vir pravnih informacij v Republiki Sloveniji. Sprotna ažurnost, strokovna utemeljenost in bogata informativnost, ki jih sistem nudi, so stebri brez katerih nobena gospodarska družba ali ustanova ne more ohranjati svoje konkurenčnosti in aktualnosti v slovenskem pravnem in poslovnem prostoru.

Vizija

Družba LEXPERA bo tudi v bodoče ostala vodilna komercialna družba na področju pravne informatike in ponudbe pravnih vsebin v Sloveniji. Cilj družbe je doseči utrditev pravnega informacijskega sistema IUS-INFO / EURO IUS-INFO kot standarda in referenčnega vira pravnih informacij. Svojim naročnikom želi prihraniti čas in jim omogočiti uporabniško prijazno pot od odkritja informacij do agregacije pravnih vsebin na enem samem mestu.

Vrednote

Vrednota, na kateri temelji poslovanje družbe LEXPERA, je zaupanje uporabnikov v:

  • kakovost storitev,
  • ažurnost in verodostojnost informacij, ki se odražajo v sistemu IUS-INFO / EURO IUS-INFO,
  • strokovnost, izkušnje in znanja zaposlenih, ki so akumulirana v produktih in storitvah družbe LEXPERA