EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 459
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 11472)
Izvleček
ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Ustavitev - umik zahtevka za revizijo

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil Umik zahtevka za revizijo z dne 4. 10. 2019, ki...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Za ugotovitev pravočasnosti zahtevka za revizijo ni odločilno, ali je naročnik objavil obvestilo o d...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Dodatna pojasnila naročnika

Iz vsebine predhodno citiranega naročnikovega odgovora izhaja, da umika uporabo Tehničnih smernic TS...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Kasatorično | reformatorično pooblastilo

Državna revizijska komisija vlagateljevemu primarnemu zahtevku, da po ugoditvi pritožbi zahtevek za ...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Ustavitev - umik zahtevka za revizijo

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije i...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

Izbrani ponudnik v sistemu e-JN, v skupino Predračun, ni pripel Obrazca 2 - Predračun, v katerem so ...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Cena brez DDV na enoto

Dejansko stanje, kjer ni razvidno, katero ponudbeno oziroma pogodbeno vrednost ponuja vlagatelj in p...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka / Cena brez DDV na enoto

Očitnost napake je potrebno presojati z vidika možnosti njenega odkritja oziroma ugotovitve. Napaka ...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

Naročnik je namreč kot zahtevano vrednost navedel zgolj »<« (manjše kot), kar pa ne omogoča ugotovit...

ZJN-3: IZVEDBA S PODIZVAJALCI / Prijava v ponudbi

Izbrani ponudnik je v lastnem ESPD navedel, da ne namerava oddati javnega naročila v podizvajanje tr...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Kader

Ni bilo zahtevano, da mora referenčne zahteve v primeru skupne ponudbe v vsakem izmed razpisanih skl...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Kader

Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni zapisal, pri komu izmed skupnih ponudnikov mora biti zap...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Ustavitev - umik zahtevka za revizijo

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, ...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Nediskriminatornost | sorazmernost | povezanost s predmetom

Naročnik v utemeljitev sorazmernosti spornega merila in njegove povezanosti s predmetom javnega naro...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Nediskriminatornost | sorazmernost | povezanost s predmetom

Ob upoštevanju, da je varna točka prostor, v katerega se zatečejo otroci v stiski, je vprašljivo, al...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Iz pravila, da lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov ne glede na pravno naravo poveza...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

Izbrani ponudnik v ponudbi ni predstavil vseh subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta jav...

ZJN-3: STROŠKI / Vračilo takse

Državna revizijska komisija je vlagatelju, skladno s 70. členom ZPVPJN priznala potreben in opredelj...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Zagotovljena sredstva

iz odstopljene dokumentacije ne izhaja, da je imel naročnik za 1. sklop predmetnega javnega naročila...

ZJN-3: STROŠKI / Vračilo takse

Vlagatelj je preplačal zakonsko določeno višino takse za vložitev zahtevka za revizijo. Skladno z do...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zadržanju postopka

V predmetnem postopku je potrebno pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega nar...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Izpolnjevanje | Preverjanje izpolnjevanja

Iz zahteve, da je gospodarski subjekt »uradni prodajalec in serviser«, ne izhaja, da bi naročnik dol...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Izpolnjevanje | Preverjanje izpolnjevanja

Čeprav izbrani ponudnik ne bi bil uradni prodajalec in uradni serviser v pomenu, ki ga je vlagatelj ...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Ustavitev - umik zahtevka za revizijo

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, ...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Ustavitev - umik zahtevka za revizijo

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve prejela umik zahtevka za revizijo, zato je s...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 459 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti