EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 228
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5684)
Naslov Institut Datum odločitve
018-067/2020 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - višina takse - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - predložitev dokazov 26.5.2020
018-065/2020 Občina Bovec zahteva za povrnitev stroškov - podizvajalci - preseganje zagotovljenih sredstev - pogajanja - predložitev dokazov - pravočasna ponudba - aktivna legitimacija - nastanek škode - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - interes za dodelitev javnega naročila - tehnične specifikacije 20.5.2020
018-059/2020 Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma pravnomočnost odločitve - predlog za zavrnitev vseh ponudb - zahteva za povrnitev stroškov - ekonomsko najugodnejša ponudba - vložitev pritožbe - rok za vložitev zahtevka za revizijo - priznanje sposobnosti - sestavine pritožbe - stroški odvetniških storitev - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - aktivna legitimacija - izjasnitev izbranega ponudnika - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja 18.5.2020
018-063/2020 Univerzitetni klinični center Ljubljana vložitev pritožbe - zahteva za povrnitev stroškov - oddaja po sklopih - razdelitev na sklope - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - obvestilo o dodatnih informacijah - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - nastanek škode - zagovornik javnega interesa - preseganje zagotovljenih sredstev - popolna ponudba - vpogled v ponudbe - tehnične specifikacije - načelo transparentnosti javnega naročanja - stroški odvetniških storitev - opredeljena navedba stroškov 13.5.2020
018-022/2020 Univerza v Ljubljani zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - javni podatki - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - priznanje sposobnosti - opravljanje dejavnosti - predložitev dokazov - rok za vložitev zahtevka za revizijo - opredelitev do navedb naročnika 11.5.2020
018-056/2020 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec podizvajalci - razdelitev na sklope - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - oddaja po sklopih - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - kalkulacija ponudbene cene - pravočasna ponudba - nastanek škode - ekonomsko najugodnejša ponudba - ocenjevanje ponudb - načelo sorazmernosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - stroški odvetniških storitev 8.5.2020
018-054/2020 Dravske elektrarne Maribor d.o.o. pogajanja - razdelitev na sklope - tehnične specifikacije - oddaja po sklopih - razpisna dokumentacija - priznanje sposobnosti - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - strokovno mnenje - podizvajalci - načelo sorazmernosti - pravočasna ponudba - zahteva za povrnitev stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev - višina takse 7.5.2020
018-058/2020 Občina Metlika zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - načelo transparentnosti javnega naročanja - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 6.5.2020
018-051/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - pogajanja - razdelitev na sklope - ekonomsko najugodnejša ponudba - aktivna legitimacija - nastanek škode - predložitev dokazov - potrdilo o plačilu takse - zagovornik javnega interesa - interes za dodelitev javnega naročila - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - podizvajalci - razpisna dokumentacija 30.4.2020
018-057/2020 DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. predlog za zavrnitev vseh ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - razpisna dokumentacija - razdelitev na sklope - oddaja po sklopih - ocenjevanje ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - pregled ponudb - zahteva za povrnitev stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev 30.4.2020
018-053/2020 Splošna bolnišnica Murska Sobota zahteva za povrnitev stroškov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravočasna ponudba - razdelitev na sklope - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - predložitev dokazov - načelo transparentnosti javnega naročanja 22.4.2020
018-037/2020 Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij zagovornik javnega interesa - zahteva za pravno varstvo javnega interesa - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - nastanek škode - vložitev pritožbe - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - tehnične specifikacije - odprava kršitve - odzivno poročilo o odpravi kršitev 21.4.2020
018-047/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - pregled ponudb - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - vpogled v ponudbe 21.4.2020
018-049/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - nepravilna ponudba - pregled ponudb - predložitev dokazov - ocenjevanje ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije 21.4.2020
018-042/2020 Elektro Slovenija, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - pravnomočnost odločitve - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - zagovornik javnega interesa - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - aktivna legitimacija 16.4.2020
018-052/2020 Javni zavod Radiotelevizija Slovenija naročilo male vrednosti - zahteva za povrnitev stroškov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pregled ponudb - predlog za zavrnitev vseh ponudb 15.4.2020
018-017/2020 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode načelo zakonitosti - aktivna legitimacija - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - interes za dodelitev javnega naročila - priznanje sposobnosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - nastanek škode - pogajanja - odprava kršitve - odzivno poročilo o odpravi kršitev - postopek o prekršku - zahteva za povrnitev stroškov - opredeljena navedba stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev 9.4.2020
018-046/2020 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - izjasnitev izbranega ponudnika - pregled ponudb - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - vpogled v ponudbe - predložitev dokazov 8.4.2020
018-050/2020 Elektro Celje, d.d. pogajanja - naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - razpisna dokumentacija - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb 7.4.2020
018-048/2020 Pošta Slovenije, d.o.o Maribor razdelitev na sklope - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - podizvajalci - pravočasna ponudba - opredelitev do navedb naročnika - pravica do pravnega varstva - vložitev pritožbe - zadržanje postopka javnega naročanja - aktivna legitimacija - zagovornik javnega interesa - nastanek škode - opravljanje dejavnosti - interes za dodelitev javnega naročila - meje odločanja - oddaja po sklopih - razpisna dokumentacija - priznanje sposobnosti - umik zahtevka - stroški odvetniških storitev 6.4.2020
018-031/2020 Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - opravljanje dejavnosti - pregled ponudb - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - višina takse - naročilo male vrednosti - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 3.4.2020
018-036/2020 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije zahteva za povrnitev stroškov - ekonomsko najugodnejša ponudba - vpogled v ponudbe - ocenjevanje ponudb - poslovna skrivnost - pregled ponudb - neprimerna ponudba - popolna ponudba - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - pravnomočnost odločitve - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - načelo transparentnosti javnega naročanja - javni podatki - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - neobičajno nizka ponudba - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - zagovornik javnega interesa 30.3.2020
018-040/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - obvezne sestavine zahtevka za revizijo - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - opredelitev do navedb naročnika - oddaja po sklopih 30.3.2020
018-039/2020 DARS, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - podizvajalci - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - priznanje sposobnosti - vpogled v ponudbe - napoved pogajanj - naročilo male vrednosti - preseganje zagotovljenih sredstev 30.3.2020
018-026/2020 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opredeljena navedba stroškov 27.3.2020
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 228 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2020(82) 2019(236) 2018(228) 2017(277)
2016(268) 2015(292) 2014(319) 2013(480)
2012(460) 2011(469) 2010(382) 2009(329)
2008(230) 2007(324) 2006(537) 2005(431)
2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(101) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(9) predlog za zavrnitev vseh ponudb(39)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(137) pritožba(773) zahtevek za revizijo(5356)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(131) ZPVPJN(2819) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2494) ZJN-3(771) ZJNPOV(3) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(9) Konkurenčni dialog(34) Konkurenčni postopek s pogajanji(11) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(5) Odprti postopek(2400) Omejeni(20) Omejeni postopek(4) Ostalo(2051) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(180) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(23) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(5) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(25) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4665) zahteva za povrnitev stroškov(3706) pregled ponudb(2748) ocenjevanje ponudb(2515) predložitev dokazov(2503) popolna ponudba(2387) vpogled v ponudbe(2225) pravočasna ponudba(1987) tehnične specifikacije(1924) aktivna legitimacija(1554) priznanje sposobnosti(1517) opredelitev do navedb naročnika(1360) nepravilna ponudba(1352) podizvajalci(1325) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1165) nastanek škode(1158) višina takse(994) pravnomočnost odločitve(979) pogajanja(942) potrdilo o plačilu takse(916) vložitev pritožbe(860) naročilo male vrednosti(826) opravljanje dejavnosti(785) rok za vložitev zahtevka za revizijo(775) formalno nepopolna ponudba(760) neprimerna ponudba(732) ekonomsko najugodnejša ponudba(699) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(639) pravica do pravnega varstva(623) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(566) poslovna skrivnost(552) načelo transparentnosti javnega naročanj...(525) predlog za zavrnitev vseh ponudb(496) javni podatki(479) preseganje zagotovljenih sredstev(443) razdelitev na sklope(415) oddaja po sklopih(411) zadržanje postopka javnega naročanja(406) umik zahtevka(386) načelo sorazmernosti(380)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2442) Ustavitev(264) Zavrnitev(2509) Zavrženje(468)

Vrsta naročila

","PonudbeElektronskoUrl": "(3) Blago(1245) Dobava blaga(67) Gradnje(1152) n/a(18) Ostalo(2051) Storitve(1253)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1171) dr. Aleksij Mužina(337) dr. Mateja Škabar(225) Franci Kodela(333) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(933) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(923) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(555) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(786) Samo Červek(496) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(817) Vesna Cukrov(431) Vida Kostanjevec(1686)