EDUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

23.7.2020

Vlada v spremembe sofinanciranja doktorskega študija in oblikovanje strategije višjega strokovnega izobraževanja

Ljubljana, 23. julija (STA) - Vlada je danes sprejela nekaj odločitev s področja izobraževanja. Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija prilagajajo podaljšanju doktorskih študijskih programov, s strategijo višjega strokovnega izobraževanja pa načrtujejo povečanje njegove učinkovitosti in boljšo izkoriščanje virov.

Vlada je sprejela novelo uredbe o sofinanciranju doktorskega študija. Ta je potrebna zaradi podaljšanja trajanja doktorskih študijskih programov s treh na štiri leta. V minulem študijskem letu so namreč na posameznih javnih visokošolskih zavodih v skladu z novelo zakona o visokem šolstvu, ki to omogoča, že začeli izvajati štiriletne doktorske študijske programe 3. stopnje, piše v sporočilu po seji vlade.

Sredstva se javnim visokošolskim zavodom razdelijo po formuli, ki upošteva njihovo število diplomantov v zadnjih petih letih, (skupno) višino sredstev za razdelitev pa določa vsakoletni proračun. To pomeni, da število sofinanciranih študentov (ali letnikov) ne vpliva niti na skupna sredstva niti na višino sredstev, ki jih prejme posamezni visokošolski zavod. Skladno z uredbo namreč študente, ki se jim sofinancira doktorski študij, izbere javni visokošolski zavod. Pri izboru študentov ta zavod upošteva pogoje in merila za izbiro, ki jih potrdi njegov pristojni organ, so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada je danes sprejela tudi besedilo strategije višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2020-2030. Kot so zapisali v sporočilu po seji, bo strategija "omogočila ohranjanje in nadaljnji razvoj osnovnega poslanstva višjega strokovnega izobraževanja; to je praktično usmerjeno in je prilagodljivi del terciarnega izobraževanja, ki se hitro odziva na potrebe gospodarstva in družbe".

Za izvedbo strategije ni načrtovano bistveno povečanje proračunskih sredstev, temveč predvsem povečanje učinkovitosti delovanja višjega strokovnega izobraževanja in boljše izkoriščanje resursov, ki so na voljo, so še navedli. Dodali so, da bo potrebna optimizacija mreže višjih šol, in sicer ob upoštevanju digitalizacije, globalizacije, demografskih sprememb in migracij, hkrati pa tudi pregled in optimizacija nekaterih postopkov, ki se navezujejo na višje strokovno izobraževanje. Vzpostaviti bo treba tudi sisteme za pridobivanje in izkoriščanje novih priložnosti, so navedli.

Vlada je sprejela novelo uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna. S spremembo se dodaja možnost financiranja izvajanja usposabljanja mladih raziskovalcev na področju medicine (zdravniki) s financiranjem materialnih stroškov raziskav, brez financiranja stroškov plače, če so sredstva za plačilo plače mlademu raziskovalcu iz proračuna že zagotovljena. Dodaja se tudi možnost, da se za delno ali polno zaposlene člane raziskovalnih programov oziroma raziskovalnih projektov, del sredstev namenjenih za izvedbo raziskav lahko nameni za šolnino na doktorskem študiju, če zaposleni opravlja doktorsko usposabljanje in stroški šolnine niso pokriti iz drugih proračunskih virov.

Vlada je danes sprejela tudi letni program izobraževanja odraslih za letošnje leto 2020. V njem so opredeljeni izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajali letos in bodo financirani iz državnega proračuna. Za ta namen se letos iz državnega proračuna zagotovi dobrih 85,5 milijona evrov.

Vlada je sprejela še nekaj kadrovskih odločitev na izobraževalnem resorju. Natašo Kranjc je imenovala za v. d. generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Nadomestila bo Elviro Šušmelj, ki jo je vlada razrešila.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2020

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar