EDUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

27.2.2020

Objavljen javni poziv za članstvo v komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov

Ljubljana, 27. februarja (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni poziv kandidatom za članstvo v komisijo za akreditacijo višješolskih programov in višjih strokovnih šol. Članom komisije, ki jo imenuje strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, se namreč junija izteče šestletni mandat. Skrajni rok za prijavo je 9. marec.

Komisija za akreditacijo ima enajst članov, ki so strokovnjaki s področja višjega strokovnega izobraževanja. Po dva člana v imenovanje strokovnemu svetu predlagajo ministrstvo za izobraževanje, pristojne zbornice in Študentska organizacija Slovenije, tri člane reprezentativni sindikati ter po enega člana ministrstvo za delo in visokošolski zavodi.

Člani so imenovani za šest let in so lahko enkrat ponovno imenovani. Komisija za akreditacijo daje mnenje o skladnosti predlogov novih višješolskih študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje z izhodišči in ga posreduje strokovnemu svetu. Prav tako daje soglasje k imenovanju oz. imenuje predavatelje višjih strokovnih šol na predlog višjih strokovnih šol, obravnava poročila nacionalne agencije in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Komisija sodeluje predvsem s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in izobraževanja, z javnim zavodom, pristojnim za razvoj poklicnega izobraževanja ter nacionalno agencijo. O svojem delu poroča strokovnemu svetu, ki jo je imenoval.

Predlogi za člane komisije morajo vsebovati navedbo, kdo je predlagatelj kandidata in kje je ta zaposlen, kratko utemeljitev, zakaj je predlagani primeren za člana komisije in življenjepis na Europass obrazcu, iz katerega naj bo razvidno strokovno področje in soglasje h kandidaturi, ki vsebuje tudi dovoljenje za obdelavo in uporabo osebnih podatkov. Predloge je treba ministrstvu poslati najkasneje do 9. marca.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2020

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar