EDUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

26.2.2020

Koprska občina uvaja dodatne ugodnosti pri plačilu vrtca

Koper, 26. februarja (STA) - Februarja poteka v Mestni občini Koper vpis otrok v javne vrtce za šolsko leto 2020/2021. Koprska občina uvaja dodatno ugodnost pri plačilu vrtca za starše, ki prvi stanovanjski problem rešujejo z nakupom nepremičnine na območju občine in za katero odplačujejo posojilo. Slednji bodo po novem vrtec mesečno plačevali deset evrov manj.

Starši bodo upravičeni do znižanja cene vrtca za vsakega otroka, ki je vključen v program predšolske vzgoje. Ker upoštevanje posojila pri znižanju cene vrtca velja od začetka letošnjega leta, bodo starši, ki bodo vlogo oddali do konca februarja, do nižje cene upravičeni tudi za letošnji januar in februar.

Čeprav vrtci v koprski občini vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto, pa občina poziva k oddaji vloge v predpisanem roku. Vrtci namreč na podlagi prispelih prijav oblikujejo oddelke za novo šolsko leto, s tem pa poskrbijo, da se v programe predšolske vzgoje vključi čim večje število otrok. Ob tem je pomembno, da vlogo ponovno oddajo tudi starši, ki so vlogo za vpis v vrtec izpolnili in oddali že v šolskem letu 2019/2020, a njihov otrok v vrtec še ni bil sprejet, so zapisali na spletni strani Mestne občine Koper.

Kriteriji za sprejem otroka v vrtec skladno s sprejetim občinskim pravilnikom ostajajo nespremenjeni. Ključni kriterij, ki prinese tudi največ točk, je stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper. Dodatne točke dobijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti v vrtec, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija bo nato na podlagi meril določila prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Vse tiste, ki z začetkom novega šolskega leta ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrstili na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem. Na podlagi občinskega odloka o subvencioniranju varstva otrok pa lahko starši teh otrok oddajo na občino tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

V tem šolskem letu je v 123 oddelkih osmih javnih vrtcev, med katerimi so trije samostojni ter pet vrtcev ob osnovnih šolah, na 28 lokacijah vključenih 2115 otrok. V treh zasebnih vrtcih v občini je 83 koprskih otrok, ki jim občina varstvo subvencionira. Poleg javnih in zasebnih vrtcev v koprski občini delujejo tudi varuhi predšolskih otrok, ki so v decembru 2019 skrbeli za osem otrok, ki so prav tako upravičeni do sofinanciranja varstva s strani občine.

Mestna občina Koper je v letošnjem proračunu za predšolsko varstvo predvidela 9.227.745 evrov. Med večjimi naložbami, ki jih nameravajo izpeljati, je nadaljevanje obnove enote Slavnik vrtca Semedela. Vrtec je bil lani deležen celovite energetske sanacije z obnovo fasade, strehe in terase ter zamenjavo stavbnega pohištva, letos pa bodo temeljito obnovili še notranjost objekta. Poleg tega bodo letos v koprskih vrtcih izvajali več manjših vzdrževalnih del.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2020

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar