EDUS-INFO > Kolumna > Avtor
 

Kolumna

Kolumne izbranega avtorja

12.5.2014

prof. dr. Miro Cerar

Ali moramo vsi odstopiti

Smo v čustveno razgretem kriznem času. Mnogi ljudje so apatični, mnogi prenapeti, jezni ali celo besni. Mnogi iščejo rešitelje in rešitve, vendar z nikomer in z nobeno rešitvijo niso zadovoljni. Postali smo zelo kritizerska družba in le redki so tisti, ki se kaj dosti ne pritožujejo. > Več...

28.4.2014

prof. dr. Miro Cerar

Spodobno ali nespodobno slovo vladajoče koalicije

Očitno so predčasne parlamentarne volitve pred vrati. Tokrat je stranka Pozitivna Slovenija tista, ki je sebi in Sloveniji zadala še en nerazumen in do skrajnosti destruktiven udarec. S tem se le nadaljuje proces razkrajanja dosedanjih političnih elit, ki vedno znova dokazujejo, da njihov glavni namen ni storiti kaj dobrega za Slovenijo in Slovence, pač pa jih vodijo prvenstveno lastne strankarske koristi in sovraštvo zoper politične konkurente. > Več...

14.4.2014

prof. dr. Miro Cerar

Na politično funkcijo z žrebom?

Pred nekaj dnevi me je nek državljan vprašal, kaj si mislim o ideji, da bi žreb nadomestil volitve. Odgovoril sem, da je ideja sicer zabavna, da pa seveda upam, da do česa takega v praksi ne bo prišlo. Ob tem sem se spomnil, da je dr. Ciril Ribičič prav z duhovito izjavo na to temo za leto 2010 s strani časopisa Večer dobil nagrado za t.i. bob leta. > Več...

31.3.2014

prof. dr. Miro Cerar

Voda – slovenska življenjska in strateška dobrina

Dne 20. 3. 2014 je bil v Državnem zboru vložen formalni predlog za začetek postopka za dopolnitev 70. člena Ustave, s katerim naj bi se v Sloveniji ustavno zavarovala pravica do pitne vode ter preprečilo, da bi se vodni viri privatizirali. Mislim, da je ta predlog nadvse dobrodošel, saj bo odprl ustavno razpravo o eni najpomembnejših slovenskih naravnih dobrin ter omogočil njeno dodatno varstvo. > Več...

17.3.2014

prof. dr. Miro Cerar

O (ne)diskriminaciji pri izbiri predsednika KPK

Čeprav je na tem mestu v svoji zadnji kolumni že Matej Avbelj povsem nazorno prikazal, da neimenovanje gospoda Borisa Štefaneca na mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ne bi bilo neustavno, želim k tej tematiki, ki je zadnji teden na sploh predmet številnih zanimivih komentarjev, dodati še nekaj svojih misli. > Več...

17.2.2014

prof. dr. Miro Cerar

Nacionalni interes

Skorajda ne morem verjeti, da se je doslej v Sloveniji pojem nacionalnega interesa pogosto obravnaval tako ignorantsko in popačeno, da je treba danes celo dokazovati, da ta interes obstaja. Tudi to je ena od mojstrovin vseh tistih posameznikov in družbenih skupin, ki so vse doslej z raznimi manipulacijami uspešno povzročali razgradnjo slovenskega zdravega razuma. > Več...

3.2.2014

prof. dr. Miro Cerar

Sovražnost? Ne, hvala!

Kriza prinaša mnoge nevarnosti. Poleg socialne bede, porasta nekaterih klasičnih oblik kriminala (npr. vlomne in druge tatvine ali ropi) in ne nazadnje splošne apatije narašča tudi sovraštvo. V mislih, besedah in dejanjih. Deloma iz bolečine, deloma iz slabih namenov. > Več...

20.1.2014

prof. dr. Miro Cerar

O manipulaciji

Manipulacija je zelo širok pojem, ki se pojavlja na področju psihologije, tehnike, znanosti, gospodarstva, religije in ne nazadnje politike. Ker smo tudi Slovenci nenehno tarča različnih domačih in tujih manipulantov, je smiselno, da o tej tematiki večkrat javno spregovorimo in se naučimo, kako prepoznati manipulacijo in kako se ji izogniti. > Več...

6.1.2014

prof. dr. Miro Cerar

Zakaj pravo ni eksaktno

Mnogi ljudje se čudijo, kako lahko pravniki o istih pravnih zadevah ter glede istih zakonskih in drugih pravnih določb sprejemamo različne razlage in stališča. Ali zakonov res ni mogoče zapisati tako, da bi ne vodili do različnih razlag? Ali pravnih primerov res ni mogoče (sodno) reševati tako, da bi bile rešitve vedno enako razumljive in sprejemljive za vse udeležence? > Več...

23.12.2013

prof. dr. Miro Cerar

(Ne)realne napovedi in pričakovanja

V politiki, vedeževanju in športu (in še kje) je nekako tako, da se tistim, ki vse te zadeve usmerjajo, splača o prihodnosti govoriti z velikim optimizmom. Običajno je namreč tako, da politiku, vedeževalki ali športnemu poznavalcu, ki napovejo, da bo v državi kmalu blaginja, da boste lepo živeli sto let in da bo slovenska nogometna reprezentanca svetovni prvak, kasneje lažje oprostimo to, da se te stvari ne uresničijo, kot pa to, da nam sploh niso napovedali ničesar lepega. > Več...

25.11.2013

prof. dr. Miro Cerar

Dlakocepstvo

Kadar se – še posebej v času krize – pozornost javnosti usmerja v protipravna in neetična ravnanja javnih funkcionarjev, državnih uslužbencev, direktorjev in drugih oseb, ki so na vodilnih mestih, je pomembno, da se pri tem državljanov ne zavaja z izrazitim napihovanjem majhnih kršitev. Žal je takih manipulacij pri nas vedno več, zato velja o tem reči par besed. > Več...

11.11.2013

prof. dr. Miro Cerar

(Ali naj) pametnejši odneha

Vsi poznamo (ljudski) pregovor ali rek, po katerem pametnejši odneha. Ta rek, ki ima ustreznice tudi v nekaterih drugih jezikih (npr. v nemščini: Der Klügere gibt nach), pomeni, da se v sporu dveh ali več oseb tista, ki je pametnejša od ostalih, raje umakne oziroma odneha, kot da bi do konca uveljavljala svoje mnenje in onemogočala prevlado druge ali kompromis. Toda ali je to res prava pot? > Več...

14.10.2013

prof. dr. Miro Cerar

Družba (brez) sramu in krivde

Nekateri sociologi oziroma kulturni antropologi menijo, da je razlika med Japonsko (in še katero azijsko) kulturo ter zahodno kulturo ta, da gre pri prvi za družbo sramu, pri drugi pa za družbo krivde. Čeprav gre po mnenju marsikoga za sporno oziroma pretirano poenostavitev, je na idealno-tipski način res mogoče najti nekatere oporne točke za takšno naziranje. Kakšni pa smo v tem pogledu Slovenci? > Več...

30.9.2013

prof. dr. Miro Cerar

Ali mora biti študij na fakulteti prijeten?

V sedanjem kriznem času, ko smo priča mnogim vrstam in oblikam degeneracije naše družbe, tudi v visokem šolstvu prepoznavamo različne napačne usmeritve in prakse. Ena izmed njih je upadanje zahtevnosti študija zaradi samospodbujanja všečnosti nekaterih fakultet in njihovih učiteljev, ki si na ta način prizadevajo privabiti dovolj študentov in denarja za svoje delovanje. > Več...

19.8.2013

prof. dr. Miro Cerar

Vsi slovenski strahovi

Psihologi ugotavljajo, da človek občuti strah, kadar je ogrožena kakšna njegova vrednota oziroma dobrina, pri čemer ocenjuje, da se grozeči nevarnosti ne more uspešno upreti, vendar pa se ji lahko izogne oziroma od nje zbeži. Tako kot drugi ljudje, ljudstva in narodi imamo tudi Slovenci nešteto strahov. In tako kot pri vseh drugih, je tudi naš življenjski uspeh in napredek v marsičem odvisen od premagovanja oziroma preseganja teh strahov. > Več...

8.7.2013

prof. dr. Miro Cerar

Branje misli

V zadnjih tednih nas afera Snowden (Edward J. Snowden je kot pogodbeni sodelavec ameriške NSA in nekdanji uslužbenec CIA javno razkril podrobnosti o tajnih programih za masovni informacijski nadzor) ponovno z vso ostrino sooča z dejstvom in spoznanjem, da je ideja demokracije kot svobodne družbe vedno bolj ogrožena s prakso vseobsežnega nadzora in poseganja v informacijsko in druge oblike zasebnosti s strani nosilcev oblasti. Ali so torej naše misli sploh še varne pred posegi teh ali onih obveščevalnih, varnostnih in drugih služb, ki v imenu t.i. višjih ciljev oblastnikov s prisluškovanji, snemanji ter na druge načine posegajo v naš intimni prostor? > Več...

10.6.2013

prof. dr. Miro Cerar

Zadeva Patria

Zadeva Patria nas je Slovence znova razklala. Še posebej (nepravnomočna) kazenska obsodba Janeza Janše je tako ali drugače močno vznemirila mnoge državljane, tudi izobražence, politike in še marsikoga. Pri tem ima vsak svoj zakaj. Nekateri so v takšno sodbo upali, drugi so upali, da ni mogoča, tretji so vznemirjeni zato, ker je po sodbi nastopil pravi nacionalni čustveni vihar itd. > Več...

27.5.2013

prof. dr. Miro Cerar

Dve pomembni ustavni spremembi

Državni zbor je v petek 24. 5. 2013 sprejel in razglasil dve pomembni ustavni spremembi. Z enim ustavnim zakonom je bistveno spremenil ureditev zakonodajnega referenduma (90., 97. in 99.  člen Ustave), z drugim pa je predpisal t.i. fiskalno pravilo (148. člen Ustave). Čeprav sta obe spremembi v marsičem neodvisni druga od druge, ju delno povezuje problematika zakonodajnega referenduma. > Več...

13.5.2013

prof. dr. Miro Cerar

Generacijski izzivi

Vsaka človeška generacija je soočena s svojimi lastnimi izzivi. Ti so si sicer pogosto v marsičem podobni, kajti človeštvo se dolgoročno iz zgodovine ne nauči prav dosti in zato ponavlja stare zgodbe v novih oblikah. Pa vendar je vsaka generacija ljudi specifična, zato ji nobena predhodna generacija (npr. generacija njenih staršev in starih staršev) ne more prihraniti njenih lastnih izzivov. > Več...

15.4.2013

prof. dr. Miro Cerar

Naše skrajnosti

Življenje nas marsikdaj potiska v skrajnosti. Ali pa se nam tako vsaj zdi. V vsakem primeru se jim vsaj občasno nihče ne izogne. Ali se jim Slovenci ne bomo uspeli ali celo smeli izogniti zdaj, ko iščemo izhod iz vedno resnejše družbene krize? Kdo bi pač enostavno porekel, da se klin pač s klinom zbija. Toda ali se vsi tisti, ki stavijo le še na najbolj radikalne ukrepe, resnično zavedajo vseh njihovih posledic? > Več...

2.4.2013

prof. dr. Miro Cerar

Točka brez povratka

Točka brez povratka (angl. point of no return) na različnih področjih človeškega življenja označuje neko prelomno časovno-situacijsko točko, od katere dalje vrnitev v prejšnje stanje ni več mogoča. Ali se takšni točki na ravni družbenega dogajanja približujemo tudi Slovenci, ali pa smo jo morda celo že dosegli? > Več...

4.3.2013

prof. dr. Miro Cerar

Anonimke

Mislim, da bi bilo koristno, da bi v laični in strokovni javnosti oblikovali nekaj načelnih stališč glede t.i. anonimk. S tem izrazom mislim na različna pisemska in elektronska pisanja, s katerimi se anonimni avtorji s svojimi mnenji, prijavami, obtožbami, pritožbami ali drugačnimi sporočili obračajo na javnost, medije, oblastne organe ali koga drugega. > Več...

4.2.2013

prof. dr. Miro Cerar

Ali Ustava omogoča razplet politične krize?

Pred nekaj dnevi me je nekdo vprašal, ali smo v Sloveniji v ustavni krizi. Odgovoril sem mu, da smo zagotovo v politični, ne pa tudi v ustavni krizi. O ustavni krizi bi namreč lahko govorili predvsem v dveh primerih: prvič, če Ustava ne bi predvidevala ustreznih mehanizmov za rešitev sedanjih ali kakih drugih političnih zapletov na ravni Vlade in Državnega zbora; drugič, če bi bila Ustava v več pogledih dlje časa grobo, sistematično in nesankcionirano kršena.

> Več...

21.1.2013

prof. dr. Miro Cerar

Mnenjski pluralizem in prodana pamet

Za demokracijo je (javni) pluralizem mnenj bistvenega pomena. Svoboda mišljenja in javnega izražanje je povzdignjena na raven človekove pravice oziroma svoboščine. Glede na možnosti, ki jih ponujajo sodobni mediji, še posebej internet, to pomeni, da lahko praktično vsakdo širi svoja mnenja urbi et orbi. S tem vloga izobražencev izgublja svoj nekdanji monopol, pri čemer pa še vedno ostaja ključnega pomena. > Več...

26.11.2012

prof. dr. Miro Cerar

Kaplje čez rob

V preteklih treh tednih so se prelile verjetno prve male kaplje čez rob grenke čaše, ki jo Slovenci že dlje časa držimo v rokah v naivni veri, da gre le za nekakšen privid. Te kaplje so se nas boleče dotaknile zaradi naše skupne nesposobnosti, da bi se pravočasno uprli lastnim demonom (beri: sonarodnjakom, ki nam kradejo dostojanstvo). Čeprav še zdaleč niso usodne, pa lahko nove že povzročijo poplavo, ki je več ne bo mogoče miroljubno ustaviti ali nadzirati. > Več...

21.11.2012

prof. dr. Miro Cerar

Prof. dr. Miro Cerar: Naš e-prijatelj IUS-INFO

S pravnim informacijskim spletnim portalom IUS-INFO sem se prvič srečal leta 2000, ko sem tudi postal njegov stal­ni uporabnik. Od takrat mi vdano služi, ko iščem aktual­ne zakone in druge predpise, pregledujem ustavnosodno in sodno prakso, ko potrebujem posamezne pravne članke in druge pravne zapise ali informacije ali pa si obetam sprostitve ter kakih zanimivih misli in spoznanj ob branju kolumn različnih avtorjev, ki jih IUS-INFO vsak dan ponuja na svoji prvi strani > Več...

29.10.2012

prof. dr. Miro Cerar

Ali nas bo rešil novi predsednik republike

Pred približno petimi leti (1. 8. 2007) sem na tem mestu objavil kolumno o tem, kakšnega predsednika države (naj) si želimo. Ker je skoraj vse, kar sem tedaj zapisal, še vedno aktualno, naj tokrat v zvezi s sedanjo predsedniško tekmo navedem le nekaj dodatnih misli. V zvezi z nekoliko ironičnim naslovom pa naj takoj tudi nekoliko ironično ugotovim, da se nam glede na kandidate ne obeta kako veliko presenečenje v slovenski politiki. > Več...

15.10.2012

prof. dr. Miro Cerar

Nespodobnost

V času, ko zaradi splošne družbene krize ugotavljamo, kaj vse nas je do nje pripeljalo, se moramo vsekakor tudi vprašati, kako in zakaj smo Slovenci izgubili občutek za lastno spodobnost. Pri vseh spregledih, kršitvah in zlorabah etičnih, pravnih in drugih družbenih norm namreč ni bilo toliko škodljivo to, da je do njih prišlo in da do njih prihaja tudi danes, pač pa dejstvo, da so kršitve teh norm prekoračile vsako mero naše človeške spodobnosti. > Več...

Arhiv

Zadnje kolumne


Avtorji