EDUS-INFO > V središču > Članek
 

          - +   *  

V središču

2.7.2015

Reproduciranje berila za šolski pouk

Na osnovni šoli želimo starši za otroke svojega razreda iz knjig, revij in svetovnega spleta na list papirja ročno prepisati celotna besedila pesmi, pravljic, basni oziroma ugank. Navedli bi naslov, avtorja in vir, tem besedilom pa bi dodali še risbe otrok. Nato bi te liste natisnili v številu izvodov učencev v razredu in za učiteljico ter jih povezali v "knjigo", ki bi jo imeli naši otroci za berilo pri pouku. Tako narejena berila se ne bi prodajala, financiramo jih starši. Ali je ta projekt pravno izvedljiv?

Z ročnim prepisovanjem celotnih besedil in nato s fotokopiranjem ročno prepisanih listov storite več dejanj reproduciranja. Člen 23 Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) določa, da je pravica do reproduciranja izključna pravica avtorja. Če nameravate reproducirati avtorsko varovana dela, potrebujete dovoljenje avtorja oziroma osebe, na katero je avtor prenesel to pravico, razen če bi bilo vaše ravnanje dovoljeno v okvirih vsebinskih omejitev avtorske pravice, določenih v 47.-54. členu ZASP.

Prva alineja prvega odstavka 47. člena ZASP določa, da je brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice, vendar ob plačilu primernega nadomestila, dopustno reproducirati dela v čitankah in učbenikih, namenjenih za pouk. Vendar to velja samo za že objavljena dela več avtorjev, ne pa tudi za dela, ki jih je ustvaril en avtor.

Tretji odstavek 50. člena ZASP določa, da lahko izobraževalne ustanove za lastne potrebe prosto reproducirajo delo na kateremkoli nosilcu, če to storijo iz lastnega primerka in če pri tem nimajo namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi. Vendar je lahko reproduciranje, upoštevaje prvi odstavek 50. člena ZASP, izvršeno v največ treh primerkih. Zato šola vašega berila ne sme fotokopirati v zadostnem številu za učence in učiteljico, tudi če bi bile reprodukcije narejene iz knjig, ki so na voljo v šolski knjižnici.

Drugi odstavek 50. člena ZASP pa se glasi:

"Fizična oseba lahko prosto reproducira delo

1. na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali druge fotografske tehnike s podobnimi učinki,

2. na katerem koli drugem nosilcu, če to stori za privatno uporabo, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti in če pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi."

Po 1. točki drugega odstavka 50. člena ZASP v povezavi s prvim odstavkom tega člena lahko torej fizična oseba avtorsko delo fotokopira v do treh primerkih. Menim, da je iz zakona jasno razvidno, da za 1. točko, torej za fotokopiranje na papirju, ne veljajo enake omejitve kot za 2. točko, ki se nanaša na katerekoli druge nosilce. Zato lahko fizična oseba izdela fotokopije varovanih del ne samo v zasebne namene, temveč tudi v na primer poslovne namene v službi, če to stori samo v do treh primerkih in za lastno uporabo (ta omejitev je razvidna iz naslova člena - "privatno in drugo lastno reproduciranje").

Zakon pojma "lastna uporaba" ne opredeljuje. V avstrijski pravni praksi, kjer imajo zelo podobno ureditev, velja, da gre za lastno uporabo, če delo ni priobčeno javnosti. Priobčitev javnosti je pojem evropskega prava, zato moramo pri tem upoštevati tudi sodno prakso Sodišča EU, v skladu s katero "javnost" po prvem odstavku 3. člena Direktive 2001/29/ES zajema nedoločeno število morebitnih naslovnikov. Ker šolski razred ni javnost, bi lahko sklepali, da starši lahko za lastne namene - za svoje otroke, da bi fotokopije uporabljali pri pouku - fotokopirajo berilo, vsak v do treh primerkih. Vendar menim, da je tretji odstavek 50. člena ZASP lex specialis, ki v celoti ureja fotokopiranje za uporabo v izobraževalnih ustanovah. Zato drugi odstavek 50. člena za fotokopiranje v šolske namene ne velja, ne glede na to, ali fotokopirajo starši ali učitelji. V nasprotnem primeru bi bilo določbo tretjega odstavka 50. člena ZASP preveč lahko obiti. Zato menim, da za ta projekt potrebujete dovoljenja avtorjev.

Avtor: mag. Eneja Drobež

*Še več člankov iz rubrike: Vprašanja & Odgovori (Pravne prakse) s področja Vzgoje, izobraževanja in športa lahko kot naročnik portala EDUS prebirate > v zbirki Publikacije.

Če niste naročnik, vas vabimo, da nam pošljete povpraševanje za naročništvo > na portal EDUS.

**V kolikor se tudi sami soočate s perečimi pravnimi vprašanj z vašega delovnega področja, vam kot naročniku revije Pravna praksa nudimo do 10 brezplačnih odgovorov letno. Aktualni odgovori s področja izobraževanja so tedensko objavljena v rubriki: Vprašanja & Odgovori, revija Pravna praksa.

>> Naročništvo na revijo Pravna praksa

Arhiv

Zadnji članki

2020

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar